MatP - UniProtKB: P0A8N0 regulon and binding site collection of Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655


Sites are listed as curated.

TGATGTTACCAACAATGAAAGTGACACTGTCACCTTTTACCGTACTGCCGTCT
GCAAAAACACGGCCTGCGCTGTGCCATTGTCACTCGTGGTCAAAGCGCACTGC
ATATGCGTCACACTTTTCTGGTGACAACGTCACAAAATGGCGGTCGTCAATCG
ATCTCGGTAAACCGGTCATTGTGACAGGGTCACAAATCCCGCTGGCTGAGTTA
CGCATCCAGCTCTCGCGCTTGTGACAGTGTCACGGTAAAGGGTTTATCAACGA
CGTTGGTGATTTTAACGACGGTGACGTTGTCACATCTTAATGTCGAAGAACTG
TGATGTTACCAACAATGAAAGTGACACTGTCACCTTTTACCGTACTGCCGTCT
GCAAAAACACGGCCTGCGCTGTGCCATTGTCACTCGTGGTCAAAGCGCACTGC
AGCCGCCAGCGTTTGCGCATGTGACAATTTCACATCGCTTAAACCTTCCGCCA
AAAACGTCGCTGCGGTAATGGTGACAGCGTCACTTCCTCCGTTTGGACGTCAG
GTTTAAAGACAACATCAGTTGTGACAACGTCACCTTGCGCGATGACGATCACG
GTAGTGATATTCTTGATGCCGTGACACTGTCACTTAAAGTGGCGGCGCTGGCG
CTTCGCTGTTTACTTGTTTTGTGACACTGTCACTTGAAAGGGAGCTTCCCGCC
GCTGAAATCACAGTATTTAAGTGACAGTGTCACGTTAAATGAAAACCCGCGAG
CGTTATGTATTTTGATATTCGTGACAACGTCACCTTTTGCATCAAAAAAGTAG
TACAACAGCTAGTTGAAAACGTGACAACGTCACTGAGGCAATCATGAAACCAC
CAACGGCTTGTGCGTAGGAAGTGACAACGTCACGCATAACATGACCGTTTTCT
GCGCAATCCGGCAATAATAGGTTACAGTGTCACGTTTTTTTATCTCTTAAAGC
CGCATCCAGCTCTCGCGCTTGTGACAGTGTCACGGTAAAGGGTTTATCAACGA
TGATGTTACCAACAATGAAAGTGACACTGTCACCTTTTACCGTACTGCCGTCT
TGACCTGGCTTTCACGCGAAGTGACAATGTCACAGGATGCATTACTTGCCGCA
ATATGCGTCACACTTTTCTGGTGACAACGTCACAAAATGGCGGTCGTCAATCG
TAACTTTACGGTGGATAAAGGTGACATTGTCACGTTAATGGGGCCGTCTGGCT
ATCTCGGTAAACCGGTCATTGTGACAGGGTCACAAATCCCGCTGGCTGAGTTA
CGTTGGTGATTTTAACGACGGTGACGTTGTCACATCTTAATGTCGAAGAACTG
GATGCAACGTCTGGAACAAGGTGACGTTGTCACCGAAACTCAGCTTGCCCGGC
TGCCGGAAAGTGCCTGGATTGTGACAGTGTCACCTAAAGCTGTAATGCGCAGC
GCGACCTGGTCGATCTTGGCATGACACTGTCACCTGCAGATTATGCAGAACGT
TTGTTGTTGTTATTTTAAAGGTGACGGTGTCACGTTTTTCGGGATAGGGCAGT
ATGTACACATCATGCATAATGTGACAACGTCACAAAACTTAGTGAAATAAAAG
AATGAAAGTAGAAAAGAAAAGTGACGGTGTCACGGAAATTGACGATGTTTTAT
AAACTAATGAGTCATGAATGGTGACGCTGTCACTTATATATGCACCCTGGCTG

Sites are listed after the alignment process. For alignment of variable-length binding sites, LASAGNA is used.

TGATGTTACCAACAATGAAAGTGACACTGTCACCTTTTACCGTACTGCCGTCT
GCAGTGCGCTTTGACCACGAGTGACAATGGCACAGCGCAGGCCGTGTTTTTGC
ATATGCGTCACACTTTTCTGGTGACAACGTCACAAAATGGCGGTCGTCAATCG
TAACTCAGCCAGCGGGATTTGTGACCCTGTCACAATGACCGGTTTACCGAGAT
CGCATCCAGCTCTCGCGCTTGTGACAGTGTCACGGTAAAGGGTTTATCAACGA
CGTTGGTGATTTTAACGACGGTGACGTTGTCACATCTTAATGTCGAAGAACTG
TGATGTTACCAACAATGAAAGTGACACTGTCACCTTTTACCGTACTGCCGTCT
GCAGTGCGCTTTGACCACGAGTGACAATGGCACAGCGCAGGCCGTGTTTTTGC
AGCCGCCAGCGTTTGCGCATGTGACAATTTCACATCGCTTAAACCTTCCGCCA
CTGACGTCCAAACGGAGGAAGTGACGCTGTCACCATTACCGCAGCGACGTTTT
CGTGATCGTCATCGCGCAAGGTGACGTTGTCACAACTGATGTTGTCTTTAAAC
CGCCAGCGCCGCCACTTTAAGTGACAGTGTCACGGCATCAAGAATATCACTAC
CTTCGCTGTTTACTTGTTTTGTGACACTGTCACTTGAAAGGGAGCTTCCCGCC
CTCGCGGGTTTTCATTTAACGTGACACTGTCACTTAAATACTGTGATTTCAGC
CTACTTTTTTGATGCAAAAGGTGACGTTGTCACGAATATCAAAATACATAACG
GTGGTTTCATGATTGCCTCAGTGACGTTGTCACGTTTTCAACTAGCTGTTGTA
CAACGGCTTGTGCGTAGGAAGTGACAACGTCACGCATAACATGACCGTTTTCT
GCGCAATCCGGCAATAATAGGTTACAGTGTCACGTTTTTTTATCTCTTAAAGC
CGCATCCAGCTCTCGCGCTTGTGACAGTGTCACGGTAAAGGGTTTATCAACGA
TGATGTTACCAACAATGAAAGTGACACTGTCACCTTTTACCGTACTGCCGTCT
TGACCTGGCTTTCACGCGAAGTGACAATGTCACAGGATGCATTACTTGCCGCA
ATATGCGTCACACTTTTCTGGTGACAACGTCACAAAATGGCGGTCGTCAATCG
TAACTTTACGGTGGATAAAGGTGACATTGTCACGTTAATGGGGCCGTCTGGCT
TAACTCAGCCAGCGGGATTTGTGACCCTGTCACAATGACCGGTTTACCGAGAT
CGTTGGTGATTTTAACGACGGTGACGTTGTCACATCTTAATGTCGAAGAACTG
GATGCAACGTCTGGAACAAGGTGACGTTGTCACCGAAACTCAGCTTGCCCGGC
TGCCGGAAAGTGCCTGGATTGTGACAGTGTCACCTAAAGCTGTAATGCGCAGC
ACGTTCTGCATAATCTGCAGGTGACAGTGTCATGCCAAGATCGACCAGGTCGC
TTGTTGTTGTTATTTTAAAGGTGACGGTGTCACGTTTTTCGGGATAGGGCAGT
CTTTTATTTCACTAAGTTTTGTGACGTTGTCACATTATGCATGATGTGTACAT
AATGAAAGTAGAAAAGAAAAGTGACGGTGTCACGGAAATTGACGATGTTTTAT
AAACTAATGAGTCATGAATGGTGACGCTGTCACTTATATATGCACCCTGGCTG

For the selected transcription factor and species, the list of curated binding sites in the database are displayed below. Gene regulation diagrams show binding sites, positively-regulated genes, negatively-regulated genes, both positively and negatively regulated genes, genes with unspecified type of regulation.

  Genome TF TF conformation Site sequence Site location Experimental techniques Gene regulation Curations PMIDs
  NC_000913.2 P0A8N0 dimer TGATGTTACCAACAATGAAAGTGACACTGTCACCTTTTACCGTACTGCCGTCT +[1743154:1743206] Experimental technique details Consensus search (ECO:0005624) - Experimental technique details EMSA (ECO:0001807) - Experimental technique details Motif-discovery (ECO:0005558) valW (b1666) , valV (b1665) , mdtK (b1663) , ydhQ (b1664)
  ... ... valW valV mdtK ydhQ
  167 18984159
  NC_000913.2 P0A8N0 dimer GCAAAAACACGGCCTGCGCTGTGCCATTGTCACTCGTGGTCAAAGCGCACTGC +[2352348:2352400] Experimental technique details Consensus search (ECO:0005624) - Experimental technique details EMSA (ECO:0001807) - Experimental technique details Motif-discovery (ECO:0005558) glpB (b2242) , glpA (b2241) , glpC (b2243)
  ... ... glpB glpA glpC
  167 18984159
  NC_000913.2 P0A8N0 dimer ATATGCGTCACACTTTTCTGGTGACAACGTCACAAAATGGCGGTCGTCAATCG +[1763216:1763268] Experimental technique details ChIP-PCR (ECO:0005620) - Experimental technique details Consensus search (ECO:0005624) - Experimental technique details Motif-discovery (ECO:0005558) ydiI (b1686) , ydiH (b1685) , ydiJ (b1687)
  ... ... ydiI ydiH ydiJ
  165 18984159
  NC_000913.2 P0A8N0 dimer ATCTCGGTAAACCGGTCATTGTGACAGGGTCACAAATCCCGCTGGCTGAGTTA +[1849202:1849254] Experimental technique details ChIP-PCR (ECO:0005620) - Experimental technique details Consensus search (ECO:0005624) - Experimental technique details Motif-discovery (ECO:0005558) ansA (b1767) , sppA (b1766) , pncA (b1768)
  ... ... ansA sppA pncA
  165 18984159
  NC_000913.2 P0A8N0 dimer CGCATCCAGCTCTCGCGCTTGTGACAGTGTCACGGTAAAGGGTTTATCAACGA +[1702005:1702057] Experimental technique details ChIP-PCR (ECO:0005620) - Experimental technique details Consensus search (ECO:0005624) - Experimental technique details Motif-discovery (ECO:0005558) ydgJ (b1624) , add (b1623) , blr (b4409)
  ... ... ydgJ add blr
  165 18984159
  NC_000913.2 P0A8N0 dimer CGTTGGTGATTTTAACGACGGTGACGTTGTCACATCTTAATGTCGAAGAACTG +[1914867:1914919] Experimental technique details ChIP-PCR (ECO:0005620) - Experimental technique details Consensus search (ECO:0005624) - Experimental technique details Motif-discovery (ECO:0005558) yebS (b1833) , msrC (b1832) , yebT (b1834)
  ... ... yebS msrC yebT
  165 18984159
  NC_000913.2 P0A8N0 dimer TGATGTTACCAACAATGAAAGTGACACTGTCACCTTTTACCGTACTGCCGTCT +[1743154:1743206] Experimental technique details ChIP-PCR (ECO:0005620) - Experimental technique details Consensus search (ECO:0005624) - Experimental technique details Motif-discovery (ECO:0005558) ydhQ (b1664) , mdtK (b1663) , valV (b1665) , valW (b1666)
  ... ... ydhQ mdtK valV valW
  165 18984159
  NC_000913.2 P0A8N0 dimer GCAAAAACACGGCCTGCGCTGTGCCATTGTCACTCGTGGTCAAAGCGCACTGC +[2352348:2352400] Experimental technique details ChIP-chip (ECO:0006007) glpC (b2243) , glpA (b2241) , glpB (b2242)
  ... ... glpC glpA glpB
  168 18984159
  NC_000913.2 P0A8N0 dimer AGCCGCCAGCGTTTGCGCATGTGACAATTTCACATCGCTTAAACCTTCCGCCA +[2522129:2522181] Experimental technique details ChIP-chip (ECO:0006007) xapA (b2407) , xapB (b2406) , yfeN (b2408) , yfeR (b2409)
  ... ... xapA xapB yfeN yfeR
  168 18984159
  NC_000913.2 P0A8N0 dimer AAAACGTCGCTGCGGTAATGGTGACAGCGTCACTTCCTCCGTTTGGACGTCAG +[1135740:1135792] Experimental technique details ChIP-chip (ECO:0006007) flgI (b1080) , flgH (b1079) , flgJ (b1081)
  ... ... flgI flgH flgJ
  168 18984159
  NC_000913.2 P0A8N0 dimer GTTTAAAGACAACATCAGTTGTGACAACGTCACCTTGCGCGATGACGATCACG +[1503518:1503570] Experimental technique details ChIP-chip (ECO:0006007) ydcO (b1433) , insQ (b1432) , ydcN (b1434)
  ... ... ydcO insQ ydcN
  168 18984159
  NC_000913.2 P0A8N0 dimer GTAGTGATATTCTTGATGCCGTGACACTGTCACTTAAAGTGGCGGCGCTGGCG +[1512957:1513009] Experimental technique details ChIP-chip (ECO:0006007) ydcV (b1443) , ydcU (b1442) , ydcT (b1441) , ydcS (b1440) , prr (b1444)
  ... ... ydcV ydcU ydcT ydcS prr
  168 18984159
  NC_000913.2 P0A8N0 dimer CTTCGCTGTTTACTTGTTTTGTGACACTGTCACTTGAAAGGGAGCTTCCCGCC +[1534810:1534862] Experimental technique details ChIP-chip (ECO:0006007) narW (b1466) , narV (b1465) , narY (b1467) , narZ (b1468)
  ... ... narW narV narY narZ
  168 18984159
  NC_000913.2 P0A8N0 dimer GCTGAAATCACAGTATTTAAGTGACAGTGTCACGTTAAATGAAAACCCGCGAG +[1561285:1561337] Experimental technique details ChIP-chip (ECO:0006007) ddpX (b1488) , ddpA (b1487) , ddpB (b1486) , ddpC (b1485) , ddpD (b1484) , ddpF (b1483) , dosP (b1489) , dosC (b1490)
  ... ... ddpX ddpA ddpB ddpC ddpD ddpF dosP dosC
  168 18984159
  NC_000913.2 P0A8N0 dimer CGTTATGTATTTTGATATTCGTGACAACGTCACCTTTTGCATCAAAAAAGTAG +[1598475:1598527] Experimental technique details ChIP-chip (ECO:0006007) lsrR (b1512) , lsrK (b1511) , lsrA (b1513) , lsrC (b1514) , lsrD (b1515) , lsrB (b1516) , lsrF (b1517) , lsrG (b1518)
  ... ... lsrR lsrK lsrA lsrC lsrD lsrB lsrF lsrG
  168 18984159
  NC_000913.2 P0A8N0 dimer TACAACAGCTAGTTGAAAACGTGACAACGTCACTGAGGCAATCATGAAACCAC +[1617969:1618021] Experimental technique details ChIP-chip (ECO:0006007) marB (b1532) , marA (b1531) , marR (b1530) , eamA (b1533)
  ... ... marB marA marR eamA
  168 18984159
  NC_000913.2 P0A8N0 dimer CAACGGCTTGTGCGTAGGAAGTGACAACGTCACGCATAACATGACCGTTTTCT +[1628327:1628379] Experimental technique details ChIP-chip (ECO:0006007) ydfI (b1542) , ydfZ (b1541) , ydfJ (b4600) , ydfK (b1544)
  ... ... ydfI ydfZ ydfJ ydfK
  168 18984159
  NC_000913.2 P0A8N0 dimer GCGCAATCCGGCAATAATAGGTTACAGTGTCACGTTTTTTTATCTCTTAAAGC +[1663178:1663230] Experimental technique details ChIP-chip (ECO:0006007) dmsD (b1591) , ynfH (b1590) , ynfG (b1589) , ynfF (b1588) , clcB (b1592) , ynfK (b1593)
  ... ... dmsD ynfH ynfG ynfF clcB ynfK
  168 18984159
  NC_000913.2 P0A8N0 dimer CGCATCCAGCTCTCGCGCTTGTGACAGTGTCACGGTAAAGGGTTTATCAACGA +[1702005:1702057] Experimental technique details ChIP-chip (ECO:0006007) ydgJ (b1624) , add (b1623) , blr (b4409)
  ... ... ydgJ add blr
  168 18984159
  NC_000913.2 P0A8N0 dimer TGATGTTACCAACAATGAAAGTGACACTGTCACCTTTTACCGTACTGCCGTCT +[1743154:1743206] Experimental technique details ChIP-chip (ECO:0006007) ydhQ (b1664) , mdtK (b1663) , valV (b1665) , valW (b1666)
  ... ... ydhQ mdtK valV valW
  168 18984159
  NC_000913.2 P0A8N0 dimer TGACCTGGCTTTCACGCGAAGTGACAATGTCACAGGATGCATTACTTGCCGCA +[1155501:1155553] Experimental technique details ChIP-chip (ECO:0006007) holB (b1099) , tmk (b1098) , yceG (b1097) , pabC (b1096) , ycfH (b1100)
  ... ... holB tmk yceG pabC ycfH
  168 18984159
  NC_000913.2 P0A8N0 dimer ATATGCGTCACACTTTTCTGGTGACAACGTCACAAAATGGCGGTCGTCAATCG +[1763216:1763268] Experimental technique details ChIP-chip (ECO:0006007) ydiI (b1686) , ydiH (b1685) , ydiJ (b1687)
  ... ... ydiI ydiH ydiJ
  168 18984159
  NC_000913.2 P0A8N0 dimer TAACTTTACGGTGGATAAAGGTGACATTGTCACGTTAATGGGGCCGTCTGGCT +[1836829:1836881] Experimental technique details ChIP-chip (ECO:0006007) ynjD (b1756) , ynjC (b1755) , ynjB (b1754) , ynjA (b1753) , ydjZ (b1752) , ydjY (b1751) , ydjX (b1750) , ynjE (b1757) , ynjF (b1758)
  ... ... ynjD ynjC ynjB ynjA ydjZ ydjY ydjX ynjE ynjF
  168 18984159
  NC_000913.2 P0A8N0 dimer ATCTCGGTAAACCGGTCATTGTGACAGGGTCACAAATCCCGCTGGCTGAGTTA +[1849202:1849254] Experimental technique details ChIP-chip (ECO:0006007) ansA (b1767) , sppA (b1766) , pncA (b1768)
  ... ... ansA sppA pncA
  168 18984159
  NC_000913.2 P0A8N0 dimer CGTTGGTGATTTTAACGACGGTGACGTTGTCACATCTTAATGTCGAAGAACTG +[1914867:1914919] Experimental technique details ChIP-chip (ECO:0006007) yebS (b1833) , msrC (b1832) , yebT (b1834)
  ... ... yebS msrC yebT
  168 18984159
  NC_000913.2 P0A8N0 dimer GATGCAACGTCTGGAACAAGGTGACGTTGTCACCGAAACTCAGCTTGCCCGGC +[1261195:1261247] Experimental technique details ChIP-chip (ECO:0006007) prs (b1207) , ispE (b1208) , lolB (b1209)
  ... ... prs ispE lolB
  168 18984159
  NC_000913.2 P0A8N0 dimer TGCCGGAAAGTGCCTGGATTGTGACAGTGTCACCTAAAGCTGTAATGCGCAGC +[1320744:1320796] Experimental technique details ChIP-chip (ECO:0006007) trpE (b1264) , trpD (b1263) , trpC (b1262) , trpB (b1261) , trpA (b1260) , trpL (b1265)
  ... ... trpE trpD trpC trpB trpA trpL
  168 18984159
  NC_000913.2 P0A8N0 dimer GCGACCTGGTCGATCTTGGCATGACACTGTCACCTGCAGATTATGCAGAACGT +[1340350:1340402] Experimental technique details ChIP-chip (ECO:0006007) pyrF (b1281) , yciM (b1280) , yciS (b1279) , yciH (b1282)
  ... ... pyrF yciM yciS yciH
  168 18984159
  NC_000913.2 P0A8N0 dimer TTGTTGTTGTTATTTTAAAGGTGACGGTGTCACGTTTTTCGGGATAGGGCAGT +[1399824:1399876] Experimental technique details ChIP-chip (ECO:0006007) abgB (b1337) , abgT (b1336) , ogt (b1335) , abgA (b1338)
  ... ... abgB abgT ogt abgA
  168 18984159
  NC_000913.2 P0A8N0 dimer ATGTACACATCATGCATAATGTGACAACGTCACAAAACTTAGTGAAATAAAAG +[1449534:1449586] Experimental technique details ChIP-chip (ECO:0006007) tynA (b1386) , paaZ (b1387)
  ... ... tynA paaZ
  168 18984159
  NC_000913.2 P0A8N0 dimer AATGAAAGTAGAAAAGAAAAGTGACGGTGTCACGGAAATTGACGATGTTTTAT +[1457988:1458040] Experimental technique details ChIP-chip (ECO:0006007) paaH (b1395) , paaG (b1394) , paaF (b1393) , paaE (b1392) , paaD (b1391) , paaC (b1390) , paaB (b1389) , paaA (b1388) , paaI (b1396) , paaJ (b1397) , paaK (b1398)
  ... ... paaH paaG paaF paaE paaD paaC paaB paaA paaI paaJ paaK
  168 18984159
  NC_000913.2 P0A8N0 dimer AAACTAATGAGTCATGAATGGTGACGCTGTCACTTATATATGCACCCTGGCTG +[1498112:1498164] Experimental technique details ChIP-chip (ECO:0006007) ydcK (b1428) , rimL (b1427) , tehA (b1429) , tehB (b1430)
  ... ... ydcK rimL tehA tehB
  168 18984159

  All binding sites in split view are combined and a sequence logo is generated. Note that it may contain binding site sequences from different transcription factors and different species. To see individiual sequence logos and curation details go to split view.


  Sites are listed as curated.

  TGATGTTACCAACAATGAAAGTGACACTGTCACCTTTTACCGTACTGCCGTCT
  GCAAAAACACGGCCTGCGCTGTGCCATTGTCACTCGTGGTCAAAGCGCACTGC
  ATATGCGTCACACTTTTCTGGTGACAACGTCACAAAATGGCGGTCGTCAATCG
  ATCTCGGTAAACCGGTCATTGTGACAGGGTCACAAATCCCGCTGGCTGAGTTA
  CGCATCCAGCTCTCGCGCTTGTGACAGTGTCACGGTAAAGGGTTTATCAACGA
  CGTTGGTGATTTTAACGACGGTGACGTTGTCACATCTTAATGTCGAAGAACTG
  TGATGTTACCAACAATGAAAGTGACACTGTCACCTTTTACCGTACTGCCGTCT
  GCAAAAACACGGCCTGCGCTGTGCCATTGTCACTCGTGGTCAAAGCGCACTGC
  AGCCGCCAGCGTTTGCGCATGTGACAATTTCACATCGCTTAAACCTTCCGCCA
  AAAACGTCGCTGCGGTAATGGTGACAGCGTCACTTCCTCCGTTTGGACGTCAG
  GTTTAAAGACAACATCAGTTGTGACAACGTCACCTTGCGCGATGACGATCACG
  GTAGTGATATTCTTGATGCCGTGACACTGTCACTTAAAGTGGCGGCGCTGGCG
  CTTCGCTGTTTACTTGTTTTGTGACACTGTCACTTGAAAGGGAGCTTCCCGCC
  GCTGAAATCACAGTATTTAAGTGACAGTGTCACGTTAAATGAAAACCCGCGAG
  CGTTATGTATTTTGATATTCGTGACAACGTCACCTTTTGCATCAAAAAAGTAG
  TACAACAGCTAGTTGAAAACGTGACAACGTCACTGAGGCAATCATGAAACCAC
  CAACGGCTTGTGCGTAGGAAGTGACAACGTCACGCATAACATGACCGTTTTCT
  GCGCAATCCGGCAATAATAGGTTACAGTGTCACGTTTTTTTATCTCTTAAAGC
  CGCATCCAGCTCTCGCGCTTGTGACAGTGTCACGGTAAAGGGTTTATCAACGA
  TGATGTTACCAACAATGAAAGTGACACTGTCACCTTTTACCGTACTGCCGTCT
  TGACCTGGCTTTCACGCGAAGTGACAATGTCACAGGATGCATTACTTGCCGCA
  ATATGCGTCACACTTTTCTGGTGACAACGTCACAAAATGGCGGTCGTCAATCG
  TAACTTTACGGTGGATAAAGGTGACATTGTCACGTTAATGGGGCCGTCTGGCT
  ATCTCGGTAAACCGGTCATTGTGACAGGGTCACAAATCCCGCTGGCTGAGTTA
  CGTTGGTGATTTTAACGACGGTGACGTTGTCACATCTTAATGTCGAAGAACTG
  GATGCAACGTCTGGAACAAGGTGACGTTGTCACCGAAACTCAGCTTGCCCGGC
  TGCCGGAAAGTGCCTGGATTGTGACAGTGTCACCTAAAGCTGTAATGCGCAGC
  GCGACCTGGTCGATCTTGGCATGACACTGTCACCTGCAGATTATGCAGAACGT
  TTGTTGTTGTTATTTTAAAGGTGACGGTGTCACGTTTTTCGGGATAGGGCAGT
  ATGTACACATCATGCATAATGTGACAACGTCACAAAACTTAGTGAAATAAAAG
  AATGAAAGTAGAAAAGAAAAGTGACGGTGTCACGGAAATTGACGATGTTTTAT
  AAACTAATGAGTCATGAATGGTGACGCTGTCACTTATATATGCACCCTGGCTG

  Sites are listed after the alignment process. For alignment of variable-length binding sites, LASAGNA is used.

  TGATGTTACCAACAATGAAAGTGACACTGTCACCTTTTACCGTACTGCCGTCT
  GCAGTGCGCTTTGACCACGAGTGACAATGGCACAGCGCAGGCCGTGTTTTTGC
  ATATGCGTCACACTTTTCTGGTGACAACGTCACAAAATGGCGGTCGTCAATCG
  TAACTCAGCCAGCGGGATTTGTGACCCTGTCACAATGACCGGTTTACCGAGAT
  CGCATCCAGCTCTCGCGCTTGTGACAGTGTCACGGTAAAGGGTTTATCAACGA
  CGTTGGTGATTTTAACGACGGTGACGTTGTCACATCTTAATGTCGAAGAACTG
  TGATGTTACCAACAATGAAAGTGACACTGTCACCTTTTACCGTACTGCCGTCT
  GCAGTGCGCTTTGACCACGAGTGACAATGGCACAGCGCAGGCCGTGTTTTTGC
  AGCCGCCAGCGTTTGCGCATGTGACAATTTCACATCGCTTAAACCTTCCGCCA
  CTGACGTCCAAACGGAGGAAGTGACGCTGTCACCATTACCGCAGCGACGTTTT
  CGTGATCGTCATCGCGCAAGGTGACGTTGTCACAACTGATGTTGTCTTTAAAC
  CGCCAGCGCCGCCACTTTAAGTGACAGTGTCACGGCATCAAGAATATCACTAC
  CTTCGCTGTTTACTTGTTTTGTGACACTGTCACTTGAAAGGGAGCTTCCCGCC
  CTCGCGGGTTTTCATTTAACGTGACACTGTCACTTAAATACTGTGATTTCAGC
  CTACTTTTTTGATGCAAAAGGTGACGTTGTCACGAATATCAAAATACATAACG
  GTGGTTTCATGATTGCCTCAGTGACGTTGTCACGTTTTCAACTAGCTGTTGTA
  CAACGGCTTGTGCGTAGGAAGTGACAACGTCACGCATAACATGACCGTTTTCT
  GCGCAATCCGGCAATAATAGGTTACAGTGTCACGTTTTTTTATCTCTTAAAGC
  CGCATCCAGCTCTCGCGCTTGTGACAGTGTCACGGTAAAGGGTTTATCAACGA
  TGATGTTACCAACAATGAAAGTGACACTGTCACCTTTTACCGTACTGCCGTCT
  TGACCTGGCTTTCACGCGAAGTGACAATGTCACAGGATGCATTACTTGCCGCA
  ATATGCGTCACACTTTTCTGGTGACAACGTCACAAAATGGCGGTCGTCAATCG
  TAACTTTACGGTGGATAAAGGTGACATTGTCACGTTAATGGGGCCGTCTGGCT
  TAACTCAGCCAGCGGGATTTGTGACCCTGTCACAATGACCGGTTTACCGAGAT
  CGTTGGTGATTTTAACGACGGTGACGTTGTCACATCTTAATGTCGAAGAACTG
  GATGCAACGTCTGGAACAAGGTGACGTTGTCACCGAAACTCAGCTTGCCCGGC
  TGCCGGAAAGTGCCTGGATTGTGACAGTGTCACCTAAAGCTGTAATGCGCAGC
  ACGTTCTGCATAATCTGCAGGTGACAGTGTCATGCCAAGATCGACCAGGTCGC
  TTGTTGTTGTTATTTTAAAGGTGACGGTGTCACGTTTTTCGGGATAGGGCAGT
  CTTTTATTTCACTAAGTTTTGTGACGTTGTCACATTATGCATGATGTGTACAT
  AATGAAAGTAGAAAAGAAAAGTGACGGTGTCACGGAAATTGACGATGTTTTAT
  AAACTAATGAGTCATGAATGGTGACGCTGTCACTTATATATGCACCCTGGCTG
  Download data in FASTA format.
  Download data in TSV (tab-separated-value) format. For each binding site, all sources of evidence (i.e. experimental techniques and publication information) are combined into one record.
  Download raw data in TSV format. All reported sites are exported individually.
  Download data in Attribute-Relation File Format (ARFF).
  Download Position-Specific-Frequency-Matrix of the motif in TRANSFAC format.
  Download Position-Specific-Frequency-Matrix of the motif in JASPAR format.
  Download Position-Specific-Frequency-Matrix of the motif in raw FASTA format. The matrix consists of four columns in the order A C G T.