Curation Information

Publication
The MatP/matS site-specific system organizes the terminus region of the E. coli chromosome into a macrodomain.;Mercier R, Petit MA, Schbath S, Robin S, El Karoui M, Boccard F, Espéli O;Cell 2008 Oct 31; 135(3):475-85 [18984159]
TF
MatP [P0A8N0, view regulon]
Reported TF sp.
Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655
Reported site sp.
Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655
Created by
Erill Lab
Curation notes
-

Experimental Process

Statistical prediction of overrepresented words in Ter region. Identification of bound protein through EMSA. Purification and validation of binding to specific site with EMSA. Then ChIP-chip performed genome wide and correlated with identfied sites.

ChIP assay conditions
MatP: E. coli K12 strains are all derivatives of MG1655. Standard growth, transformation, and transduction procedures used were as previously described (Valens et al., 2004). The strains were grown in liquid Lennox medium at 30°C or 37°C, liquid minimal medium A supplemented with 0.1% casamino acids and 0.4% glucose at 30°C.
ChIP notes
ChIP assays were performed as described (Danilova et al., 2007) with an affinity purified polyclonal antibody against MatP. Hybridization of Panorama gene arrays was performed with α32P-dCTP-labeled probes generated by random priming of 50 ng of immunoprecipitated or total E. coli DNA.

Transcription Factor Binding Sites


GCAAAAACACGGCCTGCGCTGTGCCATTGTCACTCGTGGTCAAAGCGCACTGC
AGCCGCCAGCGTTTGCGCATGTGACAATTTCACATCGCTTAAACCTTCCGCCA
AAAACGTCGCTGCGGTAATGGTGACAGCGTCACTTCCTCCGTTTGGACGTCAG
GTTTAAAGACAACATCAGTTGTGACAACGTCACCTTGCGCGATGACGATCACG
GTAGTGATATTCTTGATGCCGTGACACTGTCACTTAAAGTGGCGGCGCTGGCG
CTTCGCTGTTTACTTGTTTTGTGACACTGTCACTTGAAAGGGAGCTTCCCGCC
GCTGAAATCACAGTATTTAAGTGACAGTGTCACGTTAAATGAAAACCCGCGAG
CGTTATGTATTTTGATATTCGTGACAACGTCACCTTTTGCATCAAAAAAGTAG
TACAACAGCTAGTTGAAAACGTGACAACGTCACTGAGGCAATCATGAAACCAC
CAACGGCTTGTGCGTAGGAAGTGACAACGTCACGCATAACATGACCGTTTTCT
GCGCAATCCGGCAATAATAGGTTACAGTGTCACGTTTTTTTATCTCTTAAAGC
CGCATCCAGCTCTCGCGCTTGTGACAGTGTCACGGTAAAGGGTTTATCAACGA
TGATGTTACCAACAATGAAAGTGACACTGTCACCTTTTACCGTACTGCCGTCT
TGACCTGGCTTTCACGCGAAGTGACAATGTCACAGGATGCATTACTTGCCGCA
ATATGCGTCACACTTTTCTGGTGACAACGTCACAAAATGGCGGTCGTCAATCG
TAACTTTACGGTGGATAAAGGTGACATTGTCACGTTAATGGGGCCGTCTGGCT
ATCTCGGTAAACCGGTCATTGTGACAGGGTCACAAATCCCGCTGGCTGAGTTA
CGTTGGTGATTTTAACGACGGTGACGTTGTCACATCTTAATGTCGAAGAACTG
GATGCAACGTCTGGAACAAGGTGACGTTGTCACCGAAACTCAGCTTGCCCGGC
TGCCGGAAAGTGCCTGGATTGTGACAGTGTCACCTAAAGCTGTAATGCGCAGC
GCGACCTGGTCGATCTTGGCATGACACTGTCACCTGCAGATTATGCAGAACGT
TTGTTGTTGTTATTTTAAAGGTGACGGTGTCACGTTTTTCGGGATAGGGCAGT
ATGTACACATCATGCATAATGTGACAACGTCACAAAACTTAGTGAAATAAAAG
AATGAAAGTAGAAAAGAAAAGTGACGGTGTCACGGAAATTGACGATGTTTTAT
AAACTAATGAGTCATGAATGGTGACGCTGTCACTTATATATGCACCCTGGCTG
GCAAAAACACGGCCTGCGCTGTGCCATTGTCACTCGTGGTCAAAGCGCACTGC
AGCCGCCAGCGTTTGCGCATGTGACAATTTCACATCGCTTAAACCTTCCGCCA
AAAACGTCGCTGCGGTAATGGTGACAGCGTCACTTCCTCCGTTTGGACGTCAG
GTTTAAAGACAACATCAGTTGTGACAACGTCACCTTGCGCGATGACGATCACG
GTAGTGATATTCTTGATGCCGTGACACTGTCACTTAAAGTGGCGGCGCTGGCG
CTTCGCTGTTTACTTGTTTTGTGACACTGTCACTTGAAAGGGAGCTTCCCGCC
GCTGAAATCACAGTATTTAAGTGACAGTGTCACGTTAAATGAAAACCCGCGAG
CGTTATGTATTTTGATATTCGTGACAACGTCACCTTTTGCATCAAAAAAGTAG
TACAACAGCTAGTTGAAAACGTGACAACGTCACTGAGGCAATCATGAAACCAC
CAACGGCTTGTGCGTAGGAAGTGACAACGTCACGCATAACATGACCGTTTTCT
GCGCAATCCGGCAATAATAGGTTACAGTGTCACGTTTTTTTATCTCTTAAAGC
CGCATCCAGCTCTCGCGCTTGTGACAGTGTCACGGTAAAGGGTTTATCAACGA
TGATGTTACCAACAATGAAAGTGACACTGTCACCTTTTACCGTACTGCCGTCT
TGACCTGGCTTTCACGCGAAGTGACAATGTCACAGGATGCATTACTTGCCGCA
ATATGCGTCACACTTTTCTGGTGACAACGTCACAAAATGGCGGTCGTCAATCG
TAACTTTACGGTGGATAAAGGTGACATTGTCACGTTAATGGGGCCGTCTGGCT
ATCTCGGTAAACCGGTCATTGTGACAGGGTCACAAATCCCGCTGGCTGAGTTA
CGTTGGTGATTTTAACGACGGTGACGTTGTCACATCTTAATGTCGAAGAACTG
GATGCAACGTCTGGAACAAGGTGACGTTGTCACCGAAACTCAGCTTGCCCGGC
TGCCGGAAAGTGCCTGGATTGTGACAGTGTCACCTAAAGCTGTAATGCGCAGC
GCGACCTGGTCGATCTTGGCATGACACTGTCACCTGCAGATTATGCAGAACGT
TTGTTGTTGTTATTTTAAAGGTGACGGTGTCACGTTTTTCGGGATAGGGCAGT
ATGTACACATCATGCATAATGTGACAACGTCACAAAACTTAGTGAAATAAAAG
AATGAAAGTAGAAAAGAAAAGTGACGGTGTCACGGAAATTGACGATGTTTTAT
AAACTAATGAGTCATGAATGGTGACGCTGTCACTTATATATGCACCCTGGCTG

Gene Regulation

Regulated genes for each binding site are displayed below. Gene regulation diagrams show binding sites, positively-regulated genes, negatively-regulated genes, both positively and negatively regulated genes, genes with unspecified type of regulation. For each indvidual site, experimental techniques used to determine the site are also given.

Site sequence Regulated genes Gene diagram Experimental techniques TF function TF type
GCAAAAACACGGCCTGCGCTGTGCCATTGTCACTCGTGGTCAAAGCGCACTGC
... ... glpC glpA glpB
Experimental technique details ChIP-chip (ECO:0006007) - not specified dimer
AGCCGCCAGCGTTTGCGCATGTGACAATTTCACATCGCTTAAACCTTCCGCCA
... ... xapA xapB yfeN yfeR
Experimental technique details ChIP-chip (ECO:0006007) - not specified dimer
AAAACGTCGCTGCGGTAATGGTGACAGCGTCACTTCCTCCGTTTGGACGTCAG
... ... flgI flgH flgJ
Experimental technique details ChIP-chip (ECO:0006007) - not specified dimer
GTTTAAAGACAACATCAGTTGTGACAACGTCACCTTGCGCGATGACGATCACG
... ... ydcO insQ ydcN
Experimental technique details ChIP-chip (ECO:0006007) - not specified dimer
GTAGTGATATTCTTGATGCCGTGACACTGTCACTTAAAGTGGCGGCGCTGGCG
... ... ydcV ydcU ydcT ydcS prr
Experimental technique details ChIP-chip (ECO:0006007) - not specified dimer
CTTCGCTGTTTACTTGTTTTGTGACACTGTCACTTGAAAGGGAGCTTCCCGCC
... ... narW narV narY narZ
Experimental technique details ChIP-chip (ECO:0006007) - not specified dimer
GCTGAAATCACAGTATTTAAGTGACAGTGTCACGTTAAATGAAAACCCGCGAG
... ... ddpX ddpA ddpB ddpC ddpD ddpF dosP dosC
Experimental technique details ChIP-chip (ECO:0006007) - not specified dimer
CGTTATGTATTTTGATATTCGTGACAACGTCACCTTTTGCATCAAAAAAGTAG
... ... lsrR lsrK lsrA lsrC lsrD lsrB lsrF lsrG
Experimental technique details ChIP-chip (ECO:0006007) - not specified dimer
TACAACAGCTAGTTGAAAACGTGACAACGTCACTGAGGCAATCATGAAACCAC
... ... marB marA marR eamA
Experimental technique details ChIP-chip (ECO:0006007) - not specified dimer
CAACGGCTTGTGCGTAGGAAGTGACAACGTCACGCATAACATGACCGTTTTCT
... ... ydfI ydfZ ydfJ ydfK
Experimental technique details ChIP-chip (ECO:0006007) - not specified dimer
GCGCAATCCGGCAATAATAGGTTACAGTGTCACGTTTTTTTATCTCTTAAAGC
... ... dmsD ynfH ynfG ynfF clcB ynfK
Experimental technique details ChIP-chip (ECO:0006007) - not specified dimer
CGCATCCAGCTCTCGCGCTTGTGACAGTGTCACGGTAAAGGGTTTATCAACGA
... ... ydgJ add blr
Experimental technique details ChIP-chip (ECO:0006007) - not specified dimer
TGATGTTACCAACAATGAAAGTGACACTGTCACCTTTTACCGTACTGCCGTCT
... ... ydhQ mdtK valV valW
Experimental technique details ChIP-chip (ECO:0006007) - not specified dimer
TGACCTGGCTTTCACGCGAAGTGACAATGTCACAGGATGCATTACTTGCCGCA
... ... holB tmk yceG pabC ycfH
Experimental technique details ChIP-chip (ECO:0006007) - not specified dimer
ATATGCGTCACACTTTTCTGGTGACAACGTCACAAAATGGCGGTCGTCAATCG
... ... ydiI ydiH ydiJ
Experimental technique details ChIP-chip (ECO:0006007) - not specified dimer
TAACTTTACGGTGGATAAAGGTGACATTGTCACGTTAATGGGGCCGTCTGGCT
... ... ynjD ynjC ynjB ynjA ydjZ ydjY ydjX ynjE ynjF
Experimental technique details ChIP-chip (ECO:0006007) - not specified dimer
ATCTCGGTAAACCGGTCATTGTGACAGGGTCACAAATCCCGCTGGCTGAGTTA
... ... ansA sppA pncA
Experimental technique details ChIP-chip (ECO:0006007) - not specified dimer
CGTTGGTGATTTTAACGACGGTGACGTTGTCACATCTTAATGTCGAAGAACTG
... ... yebS msrC yebT
Experimental technique details ChIP-chip (ECO:0006007) - not specified dimer
GATGCAACGTCTGGAACAAGGTGACGTTGTCACCGAAACTCAGCTTGCCCGGC
... ... prs ispE lolB
Experimental technique details ChIP-chip (ECO:0006007) - not specified dimer
TGCCGGAAAGTGCCTGGATTGTGACAGTGTCACCTAAAGCTGTAATGCGCAGC
... ... trpE trpD trpC trpB trpA trpL
Experimental technique details ChIP-chip (ECO:0006007) - not specified dimer
GCGACCTGGTCGATCTTGGCATGACACTGTCACCTGCAGATTATGCAGAACGT
... ... pyrF yciM yciS yciH
Experimental technique details ChIP-chip (ECO:0006007) - not specified dimer
TTGTTGTTGTTATTTTAAAGGTGACGGTGTCACGTTTTTCGGGATAGGGCAGT
... ... abgB abgT ogt abgA
Experimental technique details ChIP-chip (ECO:0006007) - not specified dimer
ATGTACACATCATGCATAATGTGACAACGTCACAAAACTTAGTGAAATAAAAG
... ... tynA paaZ
Experimental technique details ChIP-chip (ECO:0006007) - not specified dimer
AATGAAAGTAGAAAAGAAAAGTGACGGTGTCACGGAAATTGACGATGTTTTAT
... ... paaH paaG paaF paaE paaD paaC paaB paaA paaI paaJ paaK
Experimental technique details ChIP-chip (ECO:0006007) - not specified dimer
AAACTAATGAGTCATGAATGGTGACGCTGTCACTTATATATGCACCCTGGCTG
... ... ydcK rimL tehA tehB
Experimental technique details ChIP-chip (ECO:0006007) - not specified dimer